Regulamin

Emoralni* istnieją od 2013 roku. Bezpieczeństwo zakupów gwarantuje szyfrowanie SSL oraz operatorzy płatności Stripe i Przelewy24.

W naszej księgarni nie jest potrzebna rejestracja i logowanie w celu dokonywania zakupów. Ebook po zakupie jest natychmiast gotowy do pobrania. Klient otrzymuje link do jednego pobrania na ekranie plus ten sam link na adres email. Prosimy nie klikać dwa razy w link do pobrania.

Akceptacja regulaminu oznacza dobrowolną zgodę na odstąpienie prawa klienta do zwrotu produktu cyfrowego w ciągu 14 dni. Klient ma prawo do pełnej reklamacji w przypadku uszkodzonego lub niepełnego pliku.

Uwaga! Jeśli zakup został opłacony, a z powodu problemów technicznych serwera pobranie pliku po stronie klienta z linku Sklepu jest niemożliwe, to prosimy o kontakt poprzez Formularz kontaktowy 24/7. Zakupiony plik po sprawdzeniu paragonu wyślemy Państwu drogą emailową. Dziękujemy!

Przypominamy, że łamanie prawa autorskiego jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny lub więzienia. Klient ma prawo korzystać z zakupionych plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klientowi w szczególności nie wolno kopiować zakupionego pliku i rozpowszechnianiać go w internecie bez pisemnej zgody wydawcy.

Regulamin sklepu internetowego na stronie Emoralni.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych realizowanego przez redakcję portalu, który publikuje artykuły oraz prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą w internecie pod nazwą Emoralni* za pośrednictwem strony www.emoralni.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§1. Postanowienia ogólne

Postanowienia dotyczą sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ebooków w formie plików cyfrowych w formacie EPUB lub innych.
W naszej księgarni nie jest potrzebna rejestracja i logowanie w celu dokonywanie zakupów. Ebook po zakupie jest natychmiast gotowy do pobrania.
Klient w jednym Zamówieniu może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka. Klient może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne Ebooki.
Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawca może stosować techniczne (również niewidoczne) środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z Ebooka niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa. W przypadku zastosowania takowych środków ochrony, stosowne informacje zamieszczane są na stronach produktowych Ebooków.

W przypadku zastosowania do ochrony Ebooków technologii AADRM (Adobe Adept Digital Right Management), Sprzedawca zamieści na stronie produktowej informację wskazującą zakres zezwoleń udzielanych przy zakupie danego Ebooka, w tym w szczególności:
liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;
możliwość drukowania i zwielokrotniania Ebooka w innej formie.
W przypadku zastosowania do ochrony Ebooków technologii watermark, Sprzedawca oznaczy każdy sprzedawany Ebook indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym zidentyfikowanie określonej kopii i przypisanie jej do danego Klienta.
Ebooki chronione AADRM mogą być odczytane za pomocą oprogramowania Adobe Digital Editions (ADE) oraz za pomocą urządzeń zgodnych z Adobe Digital Editions (ADE). Ebooki chronione watermark mogą być odczytane za pomocą programów i urządzeń umożliwiających wyświetlenie plików w formacie PDF.
Z uwagi na fakt, iż Ebooki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż Ebooka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany Ebook z góry.

§2. Składanie i realizacja zamówienia

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
W celu złożenia zamówienia na Ebook za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy: wybrać Ebook, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”); wybrać formę płatności; podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail); wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy); kliknąć check box akceptacji warunków regulaminu sklepu i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, papierowej.

Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności lub w przypadku zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy, po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 2 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca wysyła klientowi na adres email powiadomienie o zakupie oraz rachunek w wersji elektronicznej z wszystkimi danymi transakcji.
W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego.

§3. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§4. Zasady korzystania z Ebooków

Pobranie Ebooka przez Klienta następuje natychmiastowo w otwartym oknie przeglądarki. Klient otrzymuje równiez na podany email rachunek i powiadomienie o zakupie. Do pobrania pliku chronionego AADRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu.

Klient ma prawo korzystać z zakupionych plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klientowi w szczególności nie wolno kopiować zakupionego pliku i rozpowszechnianiać go w internecie bez pisemnej zgody wydawcy.

§5. Reklamacje

Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
zakupiony Ebook (plik) jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie EPUB; w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

Dziękujemy i życzymy przyjemnej lektury!

Emoralni*