Lubię malować, lubię rysować, lubię tworzyć

Była grafikiem w Super expressie, rysowała dla Gazety Wyborczej, Twojego Stylu, Newsweeka. Malowała obrazy olejne, aż wymalowała Obraz Roku 2008. Lubi faktury, efekty, pociąga ją oszczędny minimalizm. Małgorzata Lazarek zajmuje się wieloma dziedzinami plastyki. To artystka o ustalonej renomie i imponującym dorobku twórczym. Ciesząca się zasłużonym uznaniem w kraju i zagranicą.
[Fotoreprodukcje: Małgorzata Lazarek źródło: archiwum prywatne]

MAŁGORZATA LAZAREK -- malarstwo
MAŁGORZATA LAZAREK
MAŁGORZATA LAZAREK:
MAŁGORZATA LAZAREK
MAŁGORZATA LAZAREK
MAŁGORZATA LAZAREK
MAŁGORZATA LAZAREK
MAŁGORZATA LAZAREK
MAŁGORZATA LAZAREK
MAŁGORZATA LAZAREK
MAŁGORZATA LAZAREK
previous arrow
next arrow

Małgorzata Lazarek to artystka świadoma swojego stylu i warsztatu. Jej styl oscyluje wokół ekspresjonizmu, symbolizmu i minimalizmu. Widać również odniesienia do tzw. prymitywizmu (sztuka naiwna). Obrazy Lazarek charakteryzują się deformacją przestrzeni i perspektywy lub jej brakiem, skrajnie subiektywnym punktem widzenia, prostą techniką oraz silnym przywiązaniem do szczegółu. Kolorystyka jest spójna, harmonijna i wyważona. Efektem odbioru jej prac jest psychologiczna podróż wgłąb ludzkiego umysłu.

Rysowałam zawsze, na czymkolwiek się dało. Bez znaczenia było to, czy rysowałam na papierze długopisem, na ścianie kredą czy szpikulcem na nowych meblach. Temat także był mało istotny. Mogły to być drzewa, domy, zwierzęta. Ważne było tylko samo tworzenie. W szkole podstawowej wykonywałam karykatury nauczycieli, co pozwoliło mi stać się osobą rozpoznawalną, a także atrakcyjną towarzysko. Bardzo mi się to podobało, a ponieważ rysowanie nie sprawiało mi kłopotów, więc wybór szkoły średniej i potem studiów był oczywisty.

Miałam dużo szczęścia,

będąc studentką wspaniałych osobowości artystycznych. To oni pozwalali mi się rozwijać w kierunku, który wybrałam.
Na początku był rysunek, potem malarstwo, które teraz współgra z rysunkiem, dzieląc i łącząc przestrzeń moich obrazów. Rysunek satyryczny zajmuje również istotne miejsce w mojej twórczości. To powrót do początku mojego tworzenia. To swoista gimnastyka dla umysłu. Lubię wymyślać prześmiewcze rysunki, zabawne historie. Rysunek satyryczny ma dla mnie także znaczenie terapeutyczne, tak dzisiaj niezbędne. Lubię malować, lubię rysować, lubię tworzyć.

Małgorzata Lazarek — absolwentka Krakowskiej ASP Wydział Grafiki w Katowicach. Akademia przyznała jej medal za całokształt twórczości. Zdobyła nagrodę główną na Biennale Rysunku Studenckiego. Pracowała jako nauczyciel w Liceum Plastycznym. Była grafikiem w Supr Expresie, rysowała dla wielu gazet i czasopism (Twój Styl, Gość Niedzielny, Super expres, Newsweek, Gazeta Wyborcza). Otrzymała wiele nagród w konkursach w Polsce i za granicą — jest dwunastokrotną laureatką Międzynarodowej Wystawy Rysunku Satyrycznego „SATYRYKON” w Legnicy, i wielu innych konkursach satyrycznych. Za ilustracje do wierszy Zbigniewa Herberta otrzymała drugą nagrodę, a jej obraz olejny był „Obrazem Roku 2008”, rok później inny zdobył wyróżnienie w konkursie ZPAP odział Katowice. W roku 2013 otrzymała Grand Prix Satyrykonu i Nagrodę „Piękniejsza Polska” — była jedyną wyróżnioną kobietą. Uprawia malarstwo, rysunek i ilustracje. Wystawia swoje prace w kraju i za granicą.
Więcej: Facebook

Kocha kobiecą łagodność i wdzięk

Czy twórczość malarska może być osobistym hołdem oddanym kobiecie? Oczywiście. Artysta, którego twórczość mamy dziś przyjemność zaprezentować, uważa kobietę za istotę niemal doskonałą. Daniel Porada to doświadczony artysta, który swoje malarstwo upublicznił stosunkowo niedawno, wzbudzając zasłużony zachwyt u kolekcjonerów sztuki i publiczności.
[Fotoreprodukcje: Daniel Porada źródło: portfolio]

DANIEL PORADA: kocham kobiecą łagodność i wdzięk
DANIEL PORADA malarstwo
DANIEL PORADA malarstwo
DANIEL PORADA malarstwo
DANIEL PORADA malarstwo
DANIEL PORADA malarstwo
DANIEL PORADA malarstwo
DANIEL PORADA malarstwo
DANIEL PORADA malarstwo
DANIEL PORADA malarstwo
DANIEL PORADA malarstwo
Daniel Porada
DANIEL PORADA
DANIEL PORADA
DANIEL PORADA
DANIEL PORADA
DANIEL PORADA
DANIEL PORADA
DANIEL PORADA
DANIEL PORADA
DANIEL PORADA
DANIEL PORADA
previous arrow
next arrow

Pierwsze wrażenie to zaskoczenie i podziw. W czasach modnego abstrakcjonizmu, figuratywne malarstwo oparte na skomplikowanym rysunku postaci, wydaje się czymś odważnym i oryginalnym. Przy bliższym spojrzeniu, uwagę zaczyna zwracać brak męskich postaci na tych płótnach. Pojawiają się za to przedmioty i zwierzęta pełniące ważną, symboliczną rolę. Dominująca rola kobiety w twórczości Daniela Porady wkrótce zostaje wytłumaczona filozofią życiową artysty, który w wypowiedziach dla mediów podkreśla, że właśnie kobieta zbliża się do ideału ludzkiej istoty.
Jak wspomniał w jednym z wywiadów, na ukształtowanie się jego stylu duży wpływ miała estetyka Renesansu i późnego Średniowiecza, którego prostotę, syntetyzm i dominujący rysunek bardzo ceni. Jego ulubionym malarzem Renesansu jest Sandro Botticelli, a za jeden z najpiękniejszych obrazów, jaki kiedykolwiek namalowano, uważa „Narodziny Wenus”. Renesans jest według twórcy bliski współczesności, ponieważ otwiera się na ciało człowieka, na jego potrzeby. Daniela Porady sztuka czysto formalna nie interesuje.

Dlaczego malarstwo. Dlaczego artysta

Maluję, bo taki się urodziłem — dla mojego dobrego samopoczucia musi mi ono nieustannie towarzyszyć. Paćkaniem farbami zajmuję się od trzeciego roku życia, od kiedy w miarę stabilnie zacząłem trzymać pędzelki. Wiadomo, w tym wieku każde dziecko mocno eksperymentuje w dziedzinie plastyki. Tylko mnie jakoś lepiej to wychodziło niż rówieśnikom i — co najważniejsze — im owa miłość do malowania przeszła, a mnie nie. I trwa po dziś dzień. Od tamtego czasu po drodze było Liceum Plastyczne, potem ASP w Krakowie. Dyplom w Katedrze Plakatu obroniłem z wyróżnieniem, co zapewne przyczyniło się do tego, że przez długi czas koncentrowałem się na sztuce użytkowej. Malarstwo było gdzieś obok, było domowym, rzadkim hobby. W projektowaniu graficznym odnosiłem pewne sukcesy, np. cała międzynarodowa kampania reklamowa wraz plakatem do filmu „Katyń” A. Wajdy była mojego autorstwa. Ale właśnie przez cały ten okres flirtu z reklamą czegoś mi brakowało. Dziś już wiem, że brakowało mi poświęcenia się malarstwu na 100%. Odkąd w pełni oddałem się malarstwu, znikło poczucie pustki.

Malowanie, tworzenie jest dla mnie jak oddychanie, to jakiś rodzaj konieczności fizjologicznej.

Okazuje się, że mam jakiś wewnętrzny imperatyw kreowania alternatywnej rzeczywistości na obrazach i robię to, bo coś każe mi to robić. Moje malarstwo nie jest formalną kombinacją kolorów, kształtów i faktur. Jest to malarstwo figuratywne, przedstawiające, niosące z sobą konkretną treść, to jakby zatrzymane kadry pewnych opowieści. W dużej mierze w moim malarstwie mam potrzebę opowiedzenia jakiejś historii. Oczywiście, nie zawsze. Czasem po prostu tworzę obraz ukazujący jedynie piękno kobiety. Bo postać kobiety to bezsprzecznie zawsze najważniejszy bohater moich prac. Niezależnie, czy chcę w nich przemycić jakąś treść, czy nie, kobieta zawsze na nich będzie. W moich obrazach stawiam kobiety na piedestale. Składam im mój osobisty hołd za ich doskonałość, objawiającą się nie tylko w ich ciele, ale także w ich mentalności i duchowości. Odkąd upubliczniłem się ze swoim malarstwem, ku mojemu zadowoleniu od razu pojawili się kupcy. Praktycznie sprzedałem wszystkie obrazy. W związku z tym bardzo często muszę odmawiać różnym galeriom, które zwracają się do mnie z propozycją zrobienia u nich wystawy moich prac. Po prostu nigdy nie dysponuję wystarczającą ilością obrazów. Przyzwyczaiłem się już do takiej sytuacji, że po premierze obrazu dosyć szybko udaje mi się go sprzedać. I tak sobie funkcjonuję.

Daniel Porada — ukończył Liceum Plastyczne w Rzeszowie, a następnie studia na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w Pracowni Plakatu u profesora P. Kunce. Po studiach długi czas poświęcił pracy w branży reklamowej, gdzie stworzył dużo ciekawych projektów artystycznych, wiele plakatów filmowych, m.in. plakat do filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i zagranicą. Więcej: portfolio

Unikatowy sposób malowania, bazujący na barwnych kontrastach

Sterowanie światem pochodzi od tytułu wystaw w galerii Kuratorium. Artystą jest człowiek, który skończył z wyuczoną socjologią i zajął się malarstwem. Wojciech Tut Chechliński uparcie powtarza, że maluje ponieważ pragnie żyć. Nie chce etykietować swojego malarskiego stylu. Woli działać na wyobraźnię błyskiem koloru i światła.
[Fotoreprodukcje: Wojciech Tut Chechliński żródło: portfolio]

Wojciech Tut Chechliński
Wojciech Tut Chechliński
Wojciech Tut Chechliński
Wojciech Tut Chechliński
Wojciech Tut Chechliński
Wojciech Tut Chechliński
Wojciech Tut Chechliński
previous arrow
next arrow

Moja historia ze sztuką rozpoczęła się, gdy w czasie warszawskiej wystawy zetknąłem się z twórczością Paula Klee. Wcześniej jedynie przyglądałem się rodzinnym kolekcjom dzieł sztuki. Dziś mieszkam w Warszawie i tam też zapełniam kolejne płótna. Krytycy mówią, że to kubizm, abstrakcja i art brut. Wolę jednak myśleć, że tworzę swój własny świat, którym oczywiście z chęcią się dzielę.

W obrazach Chechlińskiego uwagę przykuwa unikatowy sposób malowania, bazujący na barwnych kontrastach, zdecydowanych formach. Jego dzieła stanowią retrospektywę działań skoncentrowanych na człowieczeństwie. Są zarówno historią z przeszłości, jak i bajkową opowieścią o marzeniach. Prace tego warszawskiego artysty doskonale pobudzają wyobraźnię stając się niezwykłą inspiracją, która nie ogranicza możliwości interpretacyjnych odbiorcy. — Galeria Kuratorium

Wojciech Tut Chechliński to artysta malarz, od kilkudziesięciu lat budujący własną wizję świata odwołującego się do wyobraźni widza. Zaczął malować w wieku siedmiu lat, kiedy to po raz pierwszy zetknął się z malarstwem Paula Klee (Warszawa, 1959). Pochodzi z rodziny o artystycznych oraz kolekcjonerskich tradycjach — jego rodzina, związana z poznańską bohemą, posiadała w swoich zbiorach obrazy m.in. Tytusa Czyżewskiego, Wacława Taranczewskiego, Jana Cybisa oraz Józefa Pankiewicza. Z wykształcenia socjolog. Jego malarstwo — formalnie bliskie dokonaniom kubizmu, abstrakcjonizmu oraz art brut — cechuje szeroka gama kolorystyczna, syntetyzm twórczy oraz mniejsza skala deformacji. Jego obrazy można oglądać m.in. w Warszawie, Krakowie oraz w Zakopanem. Artysta żyje i pracuje w Warszawie.

Najważniejsze wystawy i targi sztuki:
2018 — Targi Sztuki w Szanghaju, Chiny
2018 — Targi Sztuki w San Diego, Kalifornia USA
2017 — Targi Sztuki w Miami, Floryda USA
2017 — Wystawa zbiorowa w „IL COLLEZIONISTA” Gallery w Rzymie, Bolonii, Parmie, Pradze
2017 — Wystawa zbiorowa w Galerii Agora w Nowym Jorku, USA
2017 — Wystawa zbiorowa w Galerii Mostra w Warszawie, Polska
2016 — Wystawa indywidualna ZPAP w Warszawie, Polska
2014 — Wystawa indywidualna w Galerii Freta w Warszawie, Polska
Więcej: Portfolio|Facebook|Galeria Kuratorium

Malarstwo współczesne na sprzedaż

KRZYSZTOF IWIN Kaprysy, 80 x 60 cm, olej na płycie — na sprzedaż

Jesteśmy w pustym pokoju pogrążonym w mroku. Nagle ktoś zapala światło i naszym oczom ukazują się surrealistyczne postacie, przeżywające ludzkie dramaty. Wyglądają jak kukiełki, albo szmaciane królewicze i nigdy nie wyzwolili się ze smutku dzieciństwa. Krzysztof Iwin to artysta obdarzony wspaniałą wyobraźnią i nieskazitelnym malarskim warsztatem. Dlatego jego prace są ucztą dla oczu. Te obrazy tylko z pozoru są niepokojące — tak naprawdę są wyrazem poszukiwaniem ciepła, bliskości.

Krzysztof Iwin -- malarstwo
NA SPRZEDAŻ — Krzysztof Iwin „Kaprysy”, 80 x 60 cm, olej na płycie

Od kiedy fenomenolodzy nauczyli mnie, że świat postrzegam przez objawiające się fenomeny świata, poprzez błyski podobne to tych, które wyzwalam pocierając zapałką o brzeg pudełka, zawsze ciekaw jestem emocji, jakie wyzwoli we mnie każde nowe spotkanie z obrazem. I tak, gdy wchodziłem do pracowni ASP, by po raz pierwszy zobaczyć prace Krzysztofa Iwina, najpierw dotarł do mnie obraz nagromadzenia płócien, ram i sztalug. Wewnątrz niego dostrzegłem spokojną postać autora. Po krótkim przywitaniu spojrzałem na obrazy — jeden, drugi, trzeci. Znasz to uczucie — twój mózg, twoja świadomość, w końcu język, którym mówisz, przeszukuje znane emocje, terminy i słowa, aby określić to, co w takim momencie do nas dociera. Moje ciało i myśl zatrzymały się na słowie smutek. Tak — widzę obrazy, w których zawarty jest smutek. Jakby niewerbalna, obrazowa, definicja smutku. To uczucie ma w sobie zatrzymanie, spokój i ciszę — ma precyzję wyzwalającą jakąś dziwną nadwrażliwość na ból duszy. Ma nierealność, albo lepiej — deformację realności, która w krótkich chwilach zdystansowania, wyzwala poczucie poetyki zewnętrznego świata. Będąc przez chwilę wewnątrz smutku obrazów Iwina, zaczynam zdawać sobie sprawę, jak precyzyjne musi być malarstwo, by ów „zapałczany błysk” fenomenu malarstwa, nie zgasł w momencie banału, malarskiej niedoróbki, technicznej niedoskonałości. Za to chwalę pracę Krzysztofa Iwina. Za to, że wyzwolona jego malarstwem emocja trwa, że obrazy potrafią te emocje utrzymać. Jest w tym malarstwie staranność i uwaga, jakiej potrzeba by utrzymać „ogień po rozbłyśnięciu zapałki”. Na tę długą chwilę materia obrazów Iwina wycofuje się, staje się przeźroczysta — i możemy zacząć czuć. — dr arch. Jacek Dominiczak (fragment recenzji pracy dyplomowej)

Krzysztof Iwin — ostatnie najważniejsze nagrody i wystawy:
2017 — Malarstwo. PROM Kultury. Warszawa.
2016 — Malarstwo. Galeria Glaza Expo Design. Gdańsk
2015 — Die Kunst der Vielfalt 2. Mirower Schloss. Mirow. Niemcy
Czytaj więcej…

Tytuł obrazu: Kaprysy
Wymiary: 80 x 60 cm
Rok powstania: 2013
Technika malarska: olej na płycie
Rama: brak
Certyfikat autentyczności: tak
Lokalizacja obrazu: Gdańsk
Cena: sprzedany
Wysyłka: darmowa

Inny obraz Krzysztofa Iwina na Eprawdzie:

Krzysztof Iwin — malarstwo
NA SPRZEDAŻ — Krzysztof Iwin „Maskotka”, 30 x 40 cm, akryl na płycie

Tytuł obrazu: Maskotka
Wymiary: 30 x 40 cm
Rok powstania: 2018
Technika malarska: akryl na płycie
Rama: brak
Certyfikat autentyczności: tak
Lokalizacja obrazu: Gdańsk
Cena: 1650 PLN
Wysyłka: darmowa

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem obrazów Krzysztof Iwina na korzystnych warunkach, to prosimy o przesłanie wiadomości formularzem, która zostanie przekazana artyście.
Dziękujemy za zainteresowanie.

© EMORALNI 2013-2021 ALL RIGHTS RESERVED

Krzysztof Iwin — absolwent gdańskiej ASP. Studiował w II Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego. Pracę dyplomową z malarstwa i rysunku obronił 15.01.2003 r. wyróżnieniem. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką od kilkunastu lat. Prace Krzysztofa Iwina gromadzą kolekcjonerzy w kraju i za granicą. Pracę dyplomową z malarstwa i rysunku obronił w 2003 r. wyróżnieniem. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem od ponad 25 lat. Prace Krzysztofa Iwina gromadzą kolekcjonerzy w kraju i za granicą.
25.01.2018

Malarstwo współczesne. Inwestycja w sztukę

MARIUS ZABINSKI Icon forever, 100 x 100 cm — obraz na sprzedaż

Często mówi się, że dla artysty najtrudniejsze jest stworzenie własnego stylu. Marius Zabinski nigdy nie miał problemu z brakiem oryginalności. Twórczość tego niezwykle doświadczonego artysty to jeden z tych nielicznych przypadków, gdy patrząc na obraz od razu mówimy: to na pewno Zabinski.
[Fotoreprodukcje: Marius Zabinski, żródło: portfolio. All copyrights reserverd

Malarstwo współczesne. Inwestycja w sztukę
Marius Zabinski
MARIUS ZABINSKI
MARIUS ZABINSKI
previous arrow
next arrow

Marius Zabinski od lat mieszka i tworzy w Brukseli. Ma na koncie wiele wystaw w prestiżowych galeriach m.in. Paryża, Nowego Jorku i Monte Carlo. W 2015 roku zdobywa Srebrny Medal w kategorii malarstwa na X Biennale Sztuki we Florencji. Marius to artysta, który podoba się odbiorcom. Wystarczy spojrzeć na bogactwo faktur jego obrazów. Tylko wielcy mistrzowie potrafią malować wielowarstwowo. Widać jak wiele detali, kształtów i barw składa się na każdy fragment obrazu, tworząc efekt 3D. Jak oszałamiająco misterne są inkrustacje wymalowane choćby na „kołnierzu” kobiecej postaci. Obcowanie z obrazami Mariusa Zabinskiego w domowym zaciszu to niekończąca się uczta dla oczu. Obrazy Zabinskiego jak każdego twórcy o międzynarodowych sukcesach regularnie zyskują na wartości materialnej, dlatego nabywanie obrazów Zabinskiego należy uznać za inwestycyjny must have.

zabibaner

Warszawa. Paryż. Bruksela


Marius Zabinski — ostatnie najważniejsze nagrody i wystawy:
2015 — X Biennale Szuki Współczesnej. Florencja — Srebrny Medal w kat. malarstwa.
2013 — Wystawa w Galerii Entreport. Monte Carlo.
2005 — Wystawa w Galerii Interart. New York.

Tytuł obrazu: Icon forever
Wymiary: 100 x 100 cm
Rok powstania: 2022

Technika malarska: olej na płótnie
Rama: brak
Certyfikat autentyczności: tak
Lokalizacja obrazu: Bruksela
Cena: priv
Wysyłka: darmowa

Inny obraz Mariusa Zabinskiego na Eprawdzie:

Malarstwo współczesne. Inwestycja w sztukę
Marius Zabinski
MARIUS ZABINSKI Last Christmas, 81 x 65 cm, olej na płótnie — na sprzedaż
MARIUS ZABINSKI Last Christmas, 81 x 65 cm, olej na płótnie — na sprzedaż
previous arrow
next arrow

Tytuł: Art dialog – Judith and Lola
Wymiary: 100 x 100 cm
Rok powstania: 2022
Technika malarska: olej na płótnie
Rama: brak
Certyfikat autentycznosci: tak
Lokalizacja obrazu: Bruksela
Cena: priv
Wysyłka: darmowa
 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y zakupem obrazów Mariusa Zabinskiego na korzystnych warunkach, to prosimy o przesłanie wiadomości formularzem, która zostanie przekazana artyście.
Dziękujemy za zainteresowanie.

© EMORALNI 2013-2021 ALL RIGHTS RESERVED

Marius Zabinski — urodzony w 1956 roku w Warszawie, światowej sławy artysta malarz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Artysta maluje i wystawia swoje obrazy z wielkim powodzeniem od trzydziestu pięciu lat na całym świecie m.in. w Paryżu, gdzie współpracuje z czterema galeriami, oraz w USA, Japonii, Belgii, Singapurze, Hong-Kongu, Włoszech, Chinach, Pekinie, Monte Carlo, Luxemburgu i Danii. Bierze też udział w salonach sztuki, pokazując zarówno obrazy olejne jak i fotografie. W październiku 2015 roku otrzymał nagrodę w kategorii malarstwo na X Bienale Sztuki Współczesnej we Florencji. Artysta mieszka i pracuje w Brukseli.

Młodzi polscy artyści-malarze

AGNIESZKA GIERA The birth of Venus, 50 x 70 cm, akryl na płótnie — na sprzedaż

Wielka rewolucja medialno-internetowa odbywa się na naszych oczach. Ten przewrót nie omija również sztuki, która zawsze najmocniej wyrażała społeczne nastroje — choć w najbardziej wyrafinowanej formie. Agnieszka Giera należy do utalentowanego pokolenia młodych twórców, mających duży wpływ na kształtowanie się nowych trendów w polskim malarstwie. Artystka tworzy w stylu, który można by określić mianem „techno-pop artu”, przypominającego m.in. video-instalacje.
Wszystko tu jest oszczędne, skrótowe i minimalistyczne, nie pozbawione jednak kolorystycznych harmonii i kompozycyjnej płynności. Jej obrazy nie są odrealnione, czy odhumanizowane. To nie jest suchy abstrakcjonizm. To opowieść o ludzkim bycie zakorzenionym w nowoczesnych technologiach — o człowieku online, podłączonym do kroplówki TV i mediów społecznościowych 24 godziny na dobę. Pomimo „chłodnej”, „komputerowej” stylistyki, Agnieszka Giera opisuje rzeczywistość w sposób optymistyczny.

Agnieszka Giera — ostatnie najważniejsze nagrody i wystawy:
2016 — Wystawa na 19 Prezentacjach „Sztuka czy Sztuczki” MBWA Leszno.
2014 — Wystawa na 18 Prezentacjach „Sztuka czy Sztuczki” MBWA Leszno.
2010 — Stypendium naukowe ASP we Wrocławiu.
Czytaj więcej…

Tytuł obrazu: The birth of Venus
Wymiary: 50 x 70 cm
Rok powstania: 2017
Technika malarska: akryl na płótnie
Rama: brak
Certyfikat autentyczności: tak
Lokalizacja obrazu: Wrocław
Cena: 1900 PLN [niedostępny]
Wysyłka: darmowa

Inny obraz Agnieszki Giery dostępny na Eprawdzie:

Agnieszka Giera
NA SPRZEDAŻ — Agnieszka Giera „TV Madonna” 50 x 70 cm, akryl na płótnie

Tytuł: TV Madonna
Wymiary: 50 x 70 cm
Rok powstania: 2017
Technika malarska: akryl na płótnie
Rama: brak
Certyfikat autentyczności: tak
Lokalizacja obrazu: Wrocław
Cena: 1200 PLN [obraz niedostępny]
Wysyłka: darmowa

Jeżeli jesteś zainteresowana/y zakupem obrazów Agnieszki Giery, to prosimy o przesłanie wiadomości, która zostanie przekazana artystce. Dziękujemy za zainteresowanie.

© EMPORALNI 2013-2022 ALL RIGHTS RESERVED

Agnieszka Giera — absolwentka malarstwa na ASP we Wrocławiu. Interesuje się między innymi astronomią, glitch artem i muzyką elektroniczną. W swoich pracach wykorzystuje motyw zarówno marzeń sennych, jak i temat współczesnych mediów. Jej prace można znaleźć w kolekcjach prywatnych na terenie całego kraju.

Malarstwo współczesne. Odwaga w byciu niezależnym

Piotr Pasiewicz

PIOTR PASIEWICZ bez tytułu, 120 x 100 cm — na sprzedaż

Rozważania nad dorobkiem malarskim Piotra Pasiewicza, należy rozpocząć od prostej konstatacji — mamy do czynienia z twórczością wyjątkową pod wieloma względami. Przede wszystkim nie jest to malarstwo konsumpcjonistyczne, lub inaczej mówiąc komercyjne. Piotr traktuję sztukę jak filozfię, medytację i naukową teorię, forsując swoją ponadmaterialną wizję świata. Ten obraz jest zapisem formowania się stanów materii, które mają charakter przejściowy i nieokreślony. Dla Pasiewicza wszystko jest zmienne, wszystko jest w ruchu. Nie ma nic na zawsze określonego.

Piotr Pasiewicz
NA SPRZEDAŻ — Piotr Pasiewicz „bez tytułu”, 120 x 100 cm, tech. mieszana, len

Bez tytułu pochodzi z cyklu Mattery deliverance, zapoczątkowanego w 2013 roku. Część krytyków sztuki, zafascynowanych „naukowością” twórczości Piotra Pasiewicza, określa jego malarski styl mianem „abstrakcji antropomorficznej”. To malarstwo elitarne intelektualnie, unikalne i bezkompromisowe, nie mające nic wspólnego ze światem ludzkich spraw — z rzeczywistością. To metafizyka w czystej postaci — tu wszystko jest niestałe, nieokreślone, intuicyjne. Wszystko łączy się ze sobą tylko tymczasowo, by po chwili przeistoczyć się w zupełnie odrębny byt. Mówiąc najprościej, prezentowany u nas bez tytułu jest obrazem energii wypełniającej przestrzeń. Ta wyjątkowa artystyczna bezkompromisowość artysty, znalazła uznanie w kraju i za granicą, stawiając Piotra Pasiewicza w roli artysty wybitnie odkrywczego i eksperymentalnego. Należy również dodać, że bez tytułu z cyklu Mattery deliverance zostaje wystawiony na sprzedaż po raz pierwszy.

Pasiewiczbaner

Ponadmaterialna wizja


Piotr Pasiewicz — ostatnie najważniejsze nagrody i wystawy:
2015 — Paintings, PII Gallery, Filadelfia. USA
2015 — Face of Matter, Galeria Nizio, Warszawa.
2013 — Nagroda główna Konkursu Katalogu Rynku i Sztuki.
2011 — Sypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tytuł obrazu: bez tytułu
Wymiary: 120 x 100 cm
Rok powstania: 2015
Technika malarska: mieszana, len
Rama: brak
Certyfikat autentyczności: tak
Lokalizacja obrazu: Łódź
Cena: 8000 PLN
Wysyłka: darmowa

Jeżeli jesteś zainteresowana/y zakupem obrazów Piotra Pasiewicza na korzystnych warunkach, to prosimy o przesłanie wiadomości formularzem, która zostanie przekazana artyście.
Dziękujemy za zainteresowanie.

© EMORALNI 2013-2022 ALL RIGHTS RESERVED

Piotr Pasiewicz Urodzony w 1979 roku w Łodzi. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem (2013) w Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga) u prof. Andrzeja M. Bartczaka. W jego portfolio można znaleźć twórczość z zakresu grafiki warsztatowej, malarstwa, rysunku, performance, czy krótkich form wideo. Na swoim koncie ma liczne wystawy indywidualne oraz zbiorowe, w Polsce i za granicą. W 2011 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje w Łodzi.

Emoralni*