Legendarny prowokator i wolnościowiec

ZBIGNIEW LIBERA — instalacje

Do historii światowej sztuki przeszedł jako autor instalacji Lego. Obóz Koncentracyjny z 1996 roku. Do historii światowej sztuki przeszedł jako autor instalacji Lego. Obóz Koncentracyjny z 1996 roku. Wsławił się również przerabianiem słynnych fotografii, aby odwrócić ich sens. Zbigniew Libera to postać w polskiej sztuce legendarna. Niekomercyjny, nieobliczalny i oryginalny. Mający wciąż wiele do powiedzenia na temat współczesnej spauperyzowanej rzeczywistości. Jest artystą wypowiadającym się na temat kultury konsumpcyjnej czy mechanizmów widzenia i sposobów percepcji kultury wizualnej. Jest artystą wolności, demaskującym mechanizmy manipulacji obrazem.

Emoralni*